Vallentuna Buss

Kontakt

Boka en buss genom formuläret eller ring oss på 08-512 355 90.
Den säkraste tiden att nå oss på telefon är mellan 10-14.

Kontoret ligger i centrala Stockholm på Surbrunnsgatan 49 men bussarna finns på uppställningsplatser i norrort. Ägaren till Vaxholmsbuss driver även bolagen Vallentuna Buss samt Haga Trafik som kör specialtransporter åt Samtrans.


Säkerhetspolicy:

 • ha alkolås i samtliga fordon
 • ha en utarbetad drogpolicy
 • kontinuerligt fortbilda våra förare så att de känner sig trygga i sin uppgift och därmed kör lugnt, respekterar hastighetsbestämmelser, övriga trafikregler samt behärskar vinterväglag.
 • bekosta regelbundna hälsokontroller
 • endast tillåta handsfreetelefoner i fordonen
 • utrusta samtliga fordon med GPS
 • regelbundet serva fordonen
 • dagligen kontrollera däckmönstret
 • låta fordonen genomgå extra bromskontroll mellan ordinarie bilprovningskontroller
 • utrusta samtliga platser i bilar och bussar med bilbälten
 • öva utrymning av fordon

Miljö:
Miljöfrågorna är bland de viktigaste överlevnads- och utvecklingsfrågorna för bussbranschen. Vi på Vaxholmsbuss vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och arbeta för busstransporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Företagsled- ningen driver och stödjer miljöarbetet. Vi använder oss av miljödiesel, vilken är den re- naste dieseln på marknaden. Vi är inriktade på att utnyttja resurserna på ett sätt så att föroreningar, buller och avfall minimeras. Vi har valt det renaste och inte det billigaste tvättmedlet till fordonstvätten.

Vi arbetar för att miljöförbättrande åtgärder skall vara långsiktiga investeringar. Vi ökar kunskapen och höjer medvetandet kring miljöfrågor hos våra anställda och ger dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.